Czy wiesz już jak inwestować na giełdzie?

Inwestycje na giełdzie to wspaniały sposób na pomnożenie swoich oszczędności. Należy jednak wiedzieć  jak grać na giełdzie i w jaki sposób inwestować z zyskiem. Wysiłek jednak może się opłacić, bowiem rekordziści zyskują na giełdzie nawet kilkaset procent swojego wkładu.

Czym jest giełda inwestycyjna

Giełda inwestycyjna to miejsce, w którym dochodzi do obrotu papierami wartościowymi. Najpopularniejsze z nich to akcje, wypuszczane przez spółki  w celu  uzyskania dodatkowego przychodu oraz podniesienia prestiżu spółki. Giełdy mogą działać w skali lokalnej, np. na  polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, która zrzesza prawie wyłącznie polskie spółki, albo międzynarodowo, np. nowojorskiej NYSE Euronext, na której można śledzić notowania akcji wielu dużych spółek z krajów Europy Zachodniej.

Giełdy mają spore znaczenie gospodarcze, generują bowiem ruch pieniędzy pomiędzy spółkami a inwestorami. Są także papierkiem lakmusowym kondycji gospodarki zarówno lokalnej, jak i światowej. Wszelkie kryzysy mają zazwyczaj najpierw swoje odbicie w notowaniach giełdowych i dopiero po czasie przekładają się na wydarzenia zauważalne dla zwykłego Kowalskiego, jak wzrost bezrobocia czy szybką inflację.

Jak działa giełda

Historycznie giełdy działają od setek lat, chociaż nie od początku były podobne do tego, co jest uważane za giełdę współczesną. Celem pierwszych było pozyskanie sponsorów, zazwyczaj szlachciców lub arystokratów, do sfinansowania wszelkiego rodzaju biznesu. Jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej giełda była też dużo wolniejsza. Inwestowanie wymagało przekazanie telefonicznych dyspozycji do maklera, który, częstokroć również telefonicznie, dawał zlecenie otwarcia lub zamknięcia pozycji. Budynek giełdy zatrudniał także wiele osób do śledzenia aktualnych notowań. Informacje częstokroć przekazywano na migi, aby móc precyzyjnie podawać wiele informacji na raz bez powodowania gwaru w pomieszczeniu.

Współcześnie giełda jest niemalże całkowicie zautomatyzowana, a rola, polskiego brokera polega na udostępnieniu odpowiednio sprawnej platformy internetowej, na której klient będzie mógł operować, jednocześnie obserwując samodzielnie notowania.

Jak inwestować na giełdzie

Na giełdzie nie należy inwestować pochopnie kierując się wyłącznie przeczuciem, gdyż nawet najprostsze inwestycje wymagają wiedzy odnośnie postaw tego, jak inwestować na giełdzie.

Inwestując warto pamiętać o kwestiach formalnych jak np. dywersyfikacja portfela bądź wybór strategii inwestycyjnej. Ważne jest też by nie inwestować całego kapitału w papiery wartościowe lub inne akcje. Początkującym poleca się inwestowanie   małych kwot np. 30% posiadanego kapitału. Kwota ta powinna zostać rozdysponowana pomiędzy trzy do pięciu spółek z różnych sektorów gospodarki. W taki sposób nawet całkowity laik może ograniczyć straty.

Czym kierować się inwestując na giełdzie

Istnieje wiele materiałów edukacyjnych  stworzonych z myślą o początkujących inwestorach. Dobrze jest zaznajomić się z różnymi internetowymi ułatwieniami takimi jak stock screener, czyli narzędzie umożliwiające filtrowanie spółek obecnych na giełdzie na podstawie poszczególnych parametrów. Warto omijać spółki zbytnio zadłużone, przez dłuższy okres nieprzynoszące zysku czy wypuszczające bardzo często komplety akcji. Należy także od początku ustalić  strategię, opartą na inwestowaniu długo lub krótkoterminowo. 

Wypracowanie umiejętności inwestycyjnych zajmuje trochę czasu, jednak wieczory poświęcone na doszkalanie się mogą się sowicie opłacić. Na szczęście, coraz więcej polskich brokerów oferuje materiały edukacyjnie i wsparcie opiekuna inwestycyjnego dla swoich klientów, dzięki czemu gra na giełdzie staje się coraz prostsza.

No Comments Yet.

Leave a comment

 cheap air max 90 mens